அறந்தாங்கியானை பார்வையிட வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி...

Tuesday, May 29, 2012

ஹி.... ஹி.........

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர்
வருகிறார் .............

போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது
அரசுப் பேரூந்துகளில்..............


#இதுக்கு தலைப்பு ஒரு கேடா..............????

No comments:

Post a Comment